În Republica Moldova nu există un cadru normativ care să reglementeze statutul și activitatea colectorilor de datorii. În pofida acestui fapt, tot mai des auzim despre companii ce desfășoară acest gen de activitate (de regulă sub formă de societăți cu răspundere limitată), care au reușit deja să fondeze Asociația Patronală a Companiilor de Colectare a Datoriilor (în continuare APCD). În conformitate cu Codul de conduită al colectorului, elaborat de către APCD, compania de colectare a datoriilor sau compania de recuperare a debitelor – este o companie de profil, care se ocupă cu comercializarea, recuperarea, colectarea şi monitorizarea creanţelor și cu alte servicii suplimentare sau complementare, efectuate pe cont propriu sau în numele clienţilor acesteia.
Luând în consideraţie activitatea şi numărul tot mai mare a acestor companii, este important ca debitorii şi creditorii să cunoască cele mai importante aspecte cu privire la activitatea acestora pentru a profita de serviciile oferite, dar şi pentru a se proteja de eventualele abuzuri.

Lucruri pe care trebuie să le cunoască creditorii despre colectorii de datorii

Creditorii pot apela la serviciile colectorilor în cazul în care sunt în dificultatea recuperării creanţelor şi au nevoie de asistenţă. În acest sens, colectorii de datorii pot ajuta creditorii în două direcţii: asistenţă în vederea recuperării datoriilor sau cumpărarea creanței pe care o deţin creditorii.                                                                   

 1. În prima situație, colectorii acordă toată asistența necesară creditorilor pentru satisfacerea creanțelor atât la faza de recuperare extrajudiciară a datoriei cât și prin reprezentare în instanța de judecată. Această asistență presupune determinarea debitorilor să plătească clientului sumele restante cu toate plățile aferente (dobânzi, penalități), precum și monitorizarea îndeplinirii obligațiilor de plată. Colectorii folosesc procedee precum: negocieri indirecte (apeluri telefonice); transmiterea somaţiilor în adresa debitorului; negocieri directe (la sediul/domiciliul debitorului); colectarea informaţiei despre debitor şi proprietatea acestuia; utilizarea tehnicilor psihologice și de convingere a debitorului etc. De asemenea, colectorii de datorii au dreptul de a introduce datele debitorului în registrele debitorilor, INFODEBIT, care face publică lista debitorilor răuplatnici. De regulă, companiile de colectare prestează şi servicii de asistenţă sau reprezentare în instanţă. În acest sens, urmează a fi respectate prevederile Codului de procedură civilă care reglementează instituţia reprezentării şi a Legii cu privire la avocatura care reglementează condiţiile exercitării profesiei de avocat.
  Costul acestor servicii este negociabil și se prezintă sub forma unui echivalent procentual din sumele efectiv recuperate, luându-se în considerație termenul și suma datoriei, perioada de recuperare, volumul de servicii etc.
 2. În a doua situație, compania de colectare cumpără de la creditor creanţa acestuia prin intermediul unui contract. De regulă, creditorul vinde creanța la un preț mai mic decât valoarea acesteia, mărimea reducerii fiind negociată în fiecare caz aparte și depinde de un șir de factori precum: valoarea cumulativă a portofoliului de creanțe; termenul datoriilor; existența garanțiilor executării obligațiilor; factorii de risc etc. Deși la prima vedere aceasta nu este o soluție tocmai avantajoasă pentru creditor, totuși acesta este sigur că va recupera, deși parțial, datoriile, fapt care, în situații de risc, chiar este un beneficiu. Menționăm că sub acest aspect, operează regulile cesiunii de creanță prevăzute de Codul civil al Republicii Moldova. Astfel, o creanţă transmisibilă şi sesizabilă poate fi cesionată de titular (cedent) unui terţ (cesionar) în baza unui contract. Ca efect, din momentul încheierii contractului, creditorul este substituit de către compania colectoare în toate drepturile ce decurg din creanţă. Mai mult decât atât, nu este necesar acordul debitorului, cu excepția situaţiilor când cesiunea contravine esenţei obligaţiei, înţelegerii dintre părţi (când există un interes legitim) sau legii.
  De asemenea, creditorii trebuie să cunoască că nu pot fi înstrăinate creanţele privitoare la încasarea pensiei alimentare, la repararea prejudiciului cauzat vieţii şi sănătăţii persoanei, precum şi la alte drepturi legate de persoana creditorului.
  De regulă, creditorii care apelează la vânzarea creanţei sunt prestatori de servicii comunale, de telefonie mobilă, băncile și alte persoane juridice care are un număr mare de creanţe de rezultă din raporturi juridice asemănătoare.

Lucruri pe care trebuie să le cunoască debitorii despre colectorii de datorii

 1. Colectorii de datorii nu sunt executori judecătorești
  Activitatea colectorilor nu cade sub incidența prevederilor Codului de executare, colectorii de datorii nefiind executori judecătorești. Prin urmare, aceştia nu au dreptul de a confisca bunurile sau intra în domiciliul cu forța sau de a îndeplini alte atribuții ale executorilor judecătorești.  De asemenea, în timpul desfășurării activității de colectare a datoriilor, colectorii nu trebuie sa recurgă la metode care să contravină legii, fiind interzisă utilizarea forţei, a unor amenințări cu pedeapsa, precum și utilizarea altor metode menite să intimideze debitorul. Tot în acest sens, este interzisă utilizarea de documente, scrisori, articole vestimentare sau instrumente care să sugereze şi să ducă în eroare debitorul că activitățile sunt efectuate de o autoritate publică împuternicită.
 1. Activitatea colectorilor nu poate aduce atingere drepturilor debitorului şi nici nu poate face obligaţia acestuia mai oneroasă.
 1. Există situații când anumite persoane se dau drept colectori de datorii și încearcă să stoarcă bani.
  De fiecare dată când primiți o scrisoare de la cineva care se prezintă drept colector de datorii, asigurați-vă că creanța la care acesta se referă există și este legală. Nu vă grăbiți să efectuați benevol o anumită plată deoarece s-ar putea să o faceți unei persoane care nu are dreptul legal să o primească. De regulă, prima scrisoare de somaţie trebuie sa conțină descrierea detaliată (sursa debitului, creditorul, emitentul facturii, data scadenţei, dobânda neonorată și alte datorii aferente, alte date relevante). Fiți atenți la aceste detalii și încercați să obțineți informații cu privire la persoanele care vă abordează sau încercați să contactați creditorul d-stră.
 1. Nu sunteți obligați să mergeți în întâmpinarea acestor colectori.
  În cazul în care sunteți contactat, aveți două opțiuni: fie mergeți în întâmpinarea acestora și ajungeți la achitarea benevolă a datoriilor, fie vă opuneți oricărei colaborări. Prima situație poate fi mai favorabilă pentru d-stră în calitate de debitor. De regulă, colectorii vin în întâmpinarea debitorilor care nu au posibilitatea de a-și achita datoriile imediat, oferindu-le posibilitatea achitării eșalonate a datoriei precum și alte beneficii. Pe de altă parte, dacă veți neglija datoria, și, în plus, veți evita apelurile colectorului și notificările transmise de acesta – ajungeți în situația creșterii sumelor restante pe măsura întârzierii de plată iar soluția finală va fi pronunțarea unei hotărâri judecătorești și executarea silită, dacă este necesar.
  Luând în consideraţie aspectele menţionate, rămâne să vedeţi cât de avantajos pentru d-stră în calitate de creditor ar fi recurgerea la serviciile colectorilor, iar în calitate de pârât să luaţi măsurile de precauţie necesare.

Autori: Vasile Soltan și Daniel Martin


CategoryPublications

© 2006-2015 ACI Partners

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US: