Au reprezentat Guvernul Republicii Moldova în litigii şi tot ei sunt cei care s-au ocupat de arhicunoscutul proces dintre magazinele Duty Free şi Le Bridge. Au în portofoliul lor de clienţi companii internaţionale consacrate, iar recent au fost desemnaţi pe primul loc în prestigiosul clasament Chambers and Partners la categoria Corporativ/ Comercial. Citiţi un interviu despre avocatură, justiţie, dar şi despre afacerile pe timp de criză, cu directorul ACI Partners, Igor Odobescu.

BizLaw: ACI Partners au fost desemnaţi de către organizaţia Chambers and Partners pe primul loc în clasamentul european şi global pentru anul 2016 la categoria Corporativ/ Comercial. Este un mare succes. Cum poate reuşi o firmă de avocatură să ajungă în topul unui astfel de clasament?

Nu este uşor, e nevoie de foarte multă muncă, de efort zilnic. Indiferent de circumastanţe, fiecare client trebuie să fie important, nu este corect să adopţi o atitudine derizorie faţă de un proiect mai puţin valoros. Contează şi atitudinea profesionistă la cele mai înalte standarde şi mă refer aici la cele mai bune standarde din industrie la nivel internaţional, de care trebuie să se conducă o companie de consultanţă juridică. Nu mai puțin importantă este echipa. Oricât de bun aș fi eu sau fiecare dintre noi, echipa este cea care face diferența. Sunt mândru de echipa mea!

BizLaw: Care sunt standardele de care trebuie să se conducă o companie de consultanță juridică?

În primul rând este vorba despre profesionalism. Felul în care îţi consulţi clientul contează foarte mult. Nu e suficient doar să reiterezi nişte prevederi legale, este foarte important să-i aduci un mesaj simplificat, dar complet sub toate aspectele relevante, într-o manieră în care el să-l asimileze cât mai eficient, astfel ca să poată lua o decizie corectă.

O parte din capacităţile de a deservi un client le-am obţinut de la Ernst & Young, societatea de consultanță în care au activat partenerii fondatori până la separare și fondarea ACI Partners. Calitatea şi profesionalismul se învaţă însă în proces continuu.

BizLaw: Ce contează cel mai mult în acest raiting – notorietatea clienţilor, complexitatea cazului?

Ambele contează. Sunt cazuri în care ni se impun condiţii de confidenţialitate, când nu putem divulga numele clientului nostru, însă putem descrie în termeni generici care a fost natura cazului. Cu cât cazul este mai complex, cu atât mai multă valoare câştigă pentru compania care realizează acest raiting.

BizLaw:  Aveţi o listă impresionantă în care se regăsesc companii internaţionale care au solicitat servicii de consultanţă juridică. După ce criterii se ghidează o companie internaţională când alege o firmă de avocatură?

Am reprezentat Guvernul Republicii Moldova dar și companii precum METRO, Coca-Cola, Steinel, ProCredit Bank, IBRD, STRABAG, Lufthansa, Huawei şi alte companii care sunt implicate în diverse proiecte în Republica Moldova. Dacă vorbim de criterii, presupun că cel mai important este experienţa și capacitatea de a reacționa prompt la solicitările clientului, indiferent de complexitate. Primul lucru pe care îl cere un client este prezentarea practicii companiei şi experienţa pe cazuri similare. Apoi poate lua o decizie. Desigur, şi onorariile contează destul de mult.

BizLaw:  Sunt accesibile serviciile avocaţilor ACI Partners?

Nu întotdeauna suntem pe măsura aşteptărilor clienţilor locali.

BizLaw: Este complicat pentru ei să acceadă la serviciile voastre?

Unele companii locale operează cu aceleaşi marje de profit ca şi companiile internaţionale, poate chiar mai mari. Eu văd mai mult problema în cultura juridică. Acesta preferă fie să se descurce singure fără asistență juridică. De regulă în aceste companii, contabilul sau asistenta încearcă să facă față. Și chiar dacă apelează la consultanți, criteriul principal de selecție este un preț mic chiar dacă nu au experienţa necesară. Este o zicală – „Dacă îţi par serviciile unui profesionist scumpe, angajează-ţi un amator”. În final vei realiza că te costă mult mai mult.

BizLaw: De cât timp aţi avut nevoie ca să vă afirmaţi pe piaţa din Moldova? Este greu într-o ţară mică unde există foarte mulţi avocaţi cu diplomă?

Este dificil să stabileşti un termen exact. Cred că este nevoie de cel puţin cinci ani. Noi activăm într-un domeniu mai îngust, de nişă şi cred că anume acest lucru ne şi avantajează în raport cu alte case de avocatură.

BizLaw: Care sunt cele mai frecvente solicitări pentru care vă este cerut suportul juridic? Care sunt problemele investitorilor în Republica Moldova?

Parcursul ţării se transpune în activitatea noastră. Acum, având în vedere criza politică, economică, cea financiar-bancară, specificul muncii noastre s-a schimbat. Avem mai multe cazuri de insolvabilităţi, reprezentări în instanţă, rambursări de datorii, etc.

BizLaw: Cum era acum 5 ani ?

Ne ocupam de foarte multe înregistrări de companii, asistam investitorii să intre pe piaţa din Republica Moldova şi să-şi organizeze activitatea aici.

BizLaw:  Potrivit Raportului Competitivității Globale pentru anii 2014-2015, companiile din Republica Moldova nu percep cadrul legal pentru soluționarea litigiilor sau pentru contestarea reglementărilor ca fiind eficient.Se reconformă această percepţie negativă în colaborarea cu companiile internaţionale?

Da, se resimte. Republica Moldova concurează cu jurisdicţiile vecine – România, Buglaria. Analizând oportuniţăile fiecarărei jurisdicţii un investitor ar alege mai degrabă aceste două ţări. Ca să atragem un investitor, trebuie să-l ademenim cu anumite avantaje competitive, inedite, pe care încă nu le avem. Cineva crede că le avem, dar din păcate nu este aşa.

BizLaw:  Se resimte si neîncrederea în Justiţie?

Absolut, este un factor important, un aspect notoriu. Dacă înainte investitorii ne întrebau care este situaţia în ţara noastră, acum ei ştiu că aici există o problemă la capitolul Justiţie. Este un risc pe care mulţi, în mod conştient, şi-l asumă.

BizLaw: Care a fost cel mai complicat caz din portofoliul ACI Partners?

Dacă este să vorbim despre cazuri de durată cred că este cazul privind reorganizarea companiei Cola-Cola. A durat aproape şapte ani. A fost un proces extraordinar de complex şi nu din cauza naturii lui, cât din cauza felului în care autorităţile publice l-au abordat și existența unor lacune legislative cu privire la modul de efectuare a modificărilor corporative. Am încercat să depăşim toate barierele, dar ne-a luat destul de mult timp.

Iniţial, erau înregistrate trei societăţi –o Societate de Acţiuni (SA) și două Societăți cu Răspunde limitată (SRL), care intrau în aria de competenţă a Camerei Înregistrării de Stat şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. În primul rând, a fost efectuată fuziunea prin absorbție a unui SRL de către celălalt SRL. La rândul său, SRL a absorbit SA.

În mod special, complexitatea procesului s-a datorat faptului că unii fondatori (societăți străine) între timp au fost lichidați ca rezultat al modificărilor corporative la nivel internațional al grupului de companii Coca-Cola. Aceasta a constituit un impediment de începerea a procedurilor de reorganizare.

Astfel, a fost necesar să modificăm toate actele corporative cu privire la succesiunea în drepturi a asociaților/acționarilor, apoi am început procesul propriu zis. Datorită unor neclarității de aplicare a legislației din partea funcționarilor publici a trebuit să-i convingem de mai multe ori că aşa ceva este legal. Cel mai mult ne-a împiedicat nedorinţa de a intra în detalii sau poate lipsa capacității de a înțelege solicitările noastre și modul de aplicare a legislației locale. Erau foarte multe aspecte care trebuiau luate în considerare, deşi nu era o experienţă nouă pentru Republica Moldova. Funcţionarii noştri sunt obişnuiţi cu lucruri simple și sunt destul de rigizi la cazuri noi, care derivă de la practică.

Dacă este să vorbim de cazuri complexe atunci pot menţiona litigiul dintre magazinele Duty Free şi Lee Bridge, care a fost soluţionat la ICSID (Centrul Internaţional pentru soluţionarea Diferendelor legate de Investiţii). Deşi a fost un caz mult mai complicat, a durat mult mai puţin – doi ani.

BizLaw:  Ce modalitate de soluţionare a litigiilor alegeţi cel mai frecvent, cea judiciară sau extrajudiciară?

Noi depunem toate eforturile să soluţionăm conflictele pe cale amiabilă, însă nu tot timpul ne reuşeşte, în consecinţă aplicăm modalitatea aleasă de părţi sau cea prevăzută de legislaţie. De cele mai multe ori este totuşi instanţa de judecată. Noi încercăm să promovăm căile alternative, cum ar fi medierea sau arbitrajul, dar din păcate este puţină încredere în Moldova. Este o percepţie eronată a persoanelor de aici că aceste căi nu le conferă certitudinea pe care o conferă instanţele judecătoreşti. Vreau să menţionez că nu ne-am întâlnit cu probleme de imparţialitate în cazul arbitrajului, deoarece sunt persoane dedicate să găsească o soluţie cât mai eficientă şi favorabilă ambelor părţi.

BizLaw: Ce probleme întâmpinaţi cel mai des în sistemul judiciar?

În primul rând integritatea judecătorilor, iar dacă vorbim de cazuri specifice atunci este lipsa de competenţă.

BizLaw:  O mare parte dintre judecători sunt de părere că avocaţii sunt foarte prost pregătiţi şi că ei sunt, alături de procurori, veriga slabă din sistemul judiciar? Este o concluzie pripită?

Nu neapărat. Unii colegi, din păcate, au o pregătire cu adevărat proastă. De multe ori, aceștia consideră că cel mai mare atu al unui avocat e să cunoşti judecătorii, procurorii sau alte persoane implicate în procesul de justiție. Există însă și mulți profesioniști, dedicați profesiei care sunt chiar net superiori unor judecători.

BizLaw:  Au existat cazuri în care aţi depistat neconcordanţe la nivel legislativ sau blocaje create de monopolul instituţiilor de stat pe piaţa din Republica Moldova. A fost Guvernul un aliat în soluţionarea acestor cazuri sau mai degrabă v-aţi confruntat cu rezistenţă?

De obicei instituţiile sunt reticente şi nu încearcă să depună un efort suplimentar să privească un caz sub mai mult prisme. Pentru ei e mai uşor să urmeze practica deja stabilită, deși defectuoasă, fără sa se mai complice. Şi nu vorbim neapărat de norme legale vicioase, ci de unele care sunt neclar definite. Nu ne confruntăm cu o atitudine părtinitoare, ci mai degrabă cu indiferenţă. În consecinţă de cele mai multe ori recurgem la instanţa de judecată.

BizLaw: Care este următoarea etapă în cazul în care nu obţineţi câştig de cauză? Se merge pe arbitraje, la nivel internaţional?

Avem mai multe posibilităţi, inclusiv CEDO. Au existat cazuri pe care le-am soluţionat prin intermediul ICSID şi apoi Moldova are semnate foarte multe tratate internaţionale de protecţie reciprocă a investiţiilor care prevede instanțele de arbitraj internaționale de soluționare a diferendelor investiționale. Foarte cunoscut este cel de la Stockholm și Paris. Mai rar se ajunge atât de departe, însă nouă ne este mai greu decât colegilor noştri din alte jurisdicţii.

BizLaw:  De ce?

Trebuie să depui mai multe eforturi ca să te asiguri că judecătorii au o înţelegere corectă a cazului. Să luăm, de exemplu, protecţia concurenţei. Este un domeniu mai mult necunoscut pentru instanţele de judecată. Se întâmplă uneori ca judecătorii să ceară consultanţă anume la instituţia de profil, ceea ce este greşit şi ne dezavantajează. Noi înțelegem foarte bine că un judecător nu poate cunoaște perfect toate domeniile. În sistemul nostru judecătoresc un magistrat în instanța de fond, examinează cazuri de tot genul: penale, civile, administrative. Evident, calitatea justiție in final cedează.

BizLaw:  Ajungeţi frecvent până la CSJ pentru a vă face dreptate?

De cele mai multe ori da. Nu-mi amintesc un caz pe care să-l fi soluţionat în prima instanţă.

BizLaw:  Să vorbim un pic despre experienţă. Sunt suficiente studiile în Moldova ca să poţi face faţă practicii?

Dacă avocaţii ar depune străduinţele necesare ar fi suficient, dar nu mai mult. Sistemul nostru de învăţământ este vicios prin definiţie. Universităţile noastre instruiesc tereoticieni, nu şi practicieni. Un student bun care depune toate eforturile va ieşi de pe băncile facultăţii un teoretician bun, dar nu se va descurca sub aspect practic. Trebuie să ştii cum să aplici un act normativ, cum se interpretează unele prevederi. După cum spuneam, un client nu are nevoie să-i pregăteşti un referat cu citarea normelor, ci de o concluzie laconică, care să conţină soluţii practice şi care să-i permită să ia deciziile corecte. Şcolile noastre nu învaţă aşa ceva.

BizLaw: : Cât de uşor este să devii avocat al Diavolului, citând celebra expresie?

În Republica Moldova sunt foarte mulţi avocaţi ai diavolului, deşi sunt oameni şcoliţi. Desigur, nu fac acest lucru din intenţii filantropice.

BizLaw: Aţi avut clienţi care v-au cerut să le faceţi dreptate, ocolind prevederile legale?

Nu este ceea ce facem noi. Este un mare risc, deoarece te compromiţi. În profesia noastră reputaţia contează cel mai mult. Este greu s-o construieşti şi uşor s-o pierzi printr-un singur caz.

Mulţumim pentru acest interviu!

Sursa: www.BizLaw.md


CategoryNews

© 2006-2015 ACI Partners

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US: