Mediation Law

 This publication deals with such important novelty in the new Mediation Law as making the settlement agreement reached within a regular as having executory force without court intervention. The strength of the mediation settlement agreement is a rather widespread concern of the businesses not only in Moldova. Marina Zanoga, ACI Partners CEDR certified mediator, comments on this issue and provides her expert opinion on the specific provisions of the Mediation Law investing the mediation settlement agreement with the executory force. The commentary below is in Romanian language. Should you wish to learn more about mediation opportunities in Moldova or would like to read this publication in English, please do not hesitate to contact us.

 Legea Medierii: tranzacția de împăcare investită cu formulă executorie

Instituția medierii continuă evoluția sa în Republica Moldova.

La 21.08.2015 a intrat în vigoare noua lege cu privire la mediere.  Aceasta vine cu o serie de inovații care face medierea mai atractivă pentru mediul de afaceri.

Am vorbit deja despre avantajele medierii și valoarea adăugată a acesteia în raport cu alte metode de soluționare alternativă a disputelor [Citește articol].  În cele ce urmează vom aborda una din principalele probleme ale medierii de pînă acum, considerată impediment în dezvoltarea medierii în Republica Moldova.

În calitatea mea de mediator m-am confruntat cu mai multe stereotipuri legate de mediere.  Unul din acestea este legat de puterea sau obligativitatea executării de către părţi a tranzacției de mediere.

O întrebare frecvent adresată de către reprezentanții mediului de afaceri în cadrul ședințelor de informare era legată de riscurile asociate executării tranzacției de împăcare.  Care sunt consecințele refuzului partenerului de a executa benevol tranzacția după semnarea acesteia?  Poate creditorul urmări debitorul fără intervenția instanței de judecată, bazîndu-se doar pe tranzacția de împăcare?

Aceste aspecte dintotdeauna au trezit un interes major al business-ului, iar lacunele și neclaritatea existentă în legislație știrbeau din încrederea care putea fi acordată medierii.

Pînă la 21.08.2015 acordul încheiat de părţi şi contrasemnat de mediator, ca urmare a procesului de mediere, prin care părţile consimt asupra soluţionării amiabile a unui litigiu avea puterea unui contract civil obișnuit.  Exista un risc veritabil ca acesta să nu fie executat de partener, iar unica soluție de a “forța” executarea tranzacției era adresarea în instanță.

Odată cu intrarea în vigoare a noii legi cu privire la mediere putem afirma – tranzacția de împăcare încheiată în cadrul medierii poate obține putere de document executoriu și fără intervenția instanței.

Conform, art. 33 al noii Legi cu privire la mediere tranzacția este obligatorie pentru părţi şi se execută benevol în termen de 20 de zile, dacă părţile nu au stabilit altfel.

Dacă tranzacţia încheiată între persoane juridice în cadrul unui proces de mediere, în afara procesului civil, nu este executată benevol, pentru a fi executată silit, aceasta poate fi învestită cu formulă executorie de către notar, în condiţiile stabilite de lege.

Astfel, în condiţiile prezenţei formulei executorii, creditorii persoanei juridice vor putea executa forțat tranzacția de împăcare prin intermediul executorul judecătoresc, fără intervenția instanței de judecată.

În realitatea zilei de azi, cred că merită să testezi opțiunea obținerii unui document executoriu fără intervenția instanței mai ales cînd această opțiune este mai rapidă, ieftină și orientată spre soluții decît un litigiu judiciar.  Voi ce ziceți?

Iar ca să fiți și mai motivați în a recurge la mediere noua lege acordă și unele facilități pecuniare.

Astfel, conform art. 39 al Legii cu privire la mediere în cazul în care, pînă la depunerea cererii de chemare în judecată, părţile au participat la procesul de mediere, dar procesul de mediere a încetat fără încheierea tranzacţiei, atunci, la depunerea cererii de chemare în judecată, taxa de stat se reduce cu 25%.

Părţile care recurg la mediere după depunerea cererii de chemare în judecată beneficiază de următoarele facilităţi:

  1. eşalonarea achitării taxei de stat;
  2. în cazul finalizării procesului de mediere prin tranzacţia asupra tuturor pretenţiilor, taxa de stat se restituie în proporţie de:

100% –    pentru împăcarea în instanţa de fond;

 

75% –      pentru împăcarea în instanţa de apel;

 

50% –      pentru împăcarea în instanţa de recurs;

3. în cazul finalizării procesului de mediere cu împăcarea parţială a părţilor asupra pretenţiilor patrimoniale, taxa de stat se reduce şi se restituie proporţional valorii pretenţiei soluţionate prin împăcare.

Avem toată încrederea că inovațiile introduse prin noua Lege cu privire la mediere vor da un nou suflu medierii în Republica Moldova.  Or, noile reglementări în mod expres permit reducerea esențială a costurilor soluționării litigiilor, fapt de luat aminte în condiții de criză.

Dacă aveți o dispută și doriți să recurgeți la mediere, sau doriți includerea unei clauze de mediere în contract nu ezitați să ne contactați.


CategoryPublications

© 2006-2015 ACI Partners

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US: